Vrátenie tovaru do 14 dní zdarma
Nákupný košík

Reklamačný formulár

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť tu:

(Stiahnuť PDF)

Reklamačný formulár

Internetového obchodu www.nazinke.sk

Adresa pre komunikáciu: Jana Hirjaková, 98101 Hnúšťa, Francisciho 169, Slovenská republika

Zákazník

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefónne číslo/ emailová adresa:

Reklamovaný tovar/služba

Číslo dokladu o kúpe, alebo záručného listu:

Názov:

Dátum zakúpenia:

Príslušenstvo:

Popis Závady:


 

______________________________________________________________________________

Navrhujem aby moja reklamácia bola vybavená nasledujúcim spôsobom /požadované začiarknite/:

□Výmena tovaru □ Oprava tovaru □ Vrátenie peňazí □ Zľava z kúpnej ceny □Iné..............................................................

V prípade ak bude reklamácia vybavená vrátením peňazí a ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:

V .................................... dňa: ………………… 


 

............................................

Podpis zákazníka